องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564


 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว รับสมัครเด็กเล็ก...
  ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดนางแก้ว
  โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดกา...
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย ครั้งที่ 2 ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหาดนางแก้ว ...
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์...
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
  โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hadnang/domains/hadnangkaew.go.th/public_html/index.php on line 829