วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.สต.หาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เมษายน - มิถุนายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.หาดนางแก้ว เมษายน-มิถุนายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว เมษายน-มิถุนายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง