องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 20 ต.ค. 2563 ]9
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 5 มิ.ย. 2563 ]9
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 พ.ค. 2563 ]10
4 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]123
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หาดนางแก้ว [ 10 ม.ค. 2562 ]100
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ธ.ค. 2561 ]182
7 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 25 ต.ค. 2561 ]10
8 ผลการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 9 ต.ค. 2561 ]150
9 การพัฒนาบุคลากร [ 1 ก.ย. 2561 ]9
10 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ส.ค. 2561 ]10
 
หน้า 1|2