องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]55
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]55
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]54
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]52
5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 30 ก.ย. 2562 ]54
6 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 30 ก.ย. 2562 ]52
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2565) [ 30 ก.ย. 2562 ]52
8 การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]54
9 แผนพัฒนา 4 ปี [ 5 ส.ค. 2561 ]55
10 แผนพัฒนา 4 ปี (ต่อ) [ 5 ส.ค. 2561 ]53
 
หน้า 1|2