องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]68
2 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 30 ก.ย. 2562 ]75
3 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 30 ก.ย. 2562 ]85
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2565) [ 30 ก.ย. 2562 ]73
5 การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]212
6 แผนพัฒนา 4 ปี [ 5 ส.ค. 2561 ]448
7 แผนพัฒนา 4 ปี (ต่อ) [ 5 ส.ค. 2561 ]249
8 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนา [ 30 เม.ย. 2561 ]205
9 คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]227