องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญการ [ 14 พ.ย. 2561 ]31
2 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]33
3 คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]70
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ [ 30 ม.ค. 2561 ]36
5 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2560 ]93
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 15 มิ.ย. 2560 ]44
7 คู่มือการเขียนหนังสือราชการ งานสารบรรณ [ 29 ก.ย. 2559 ]251
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 ก.ค. 2559 ]222
9 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 2 พ.ค. 2559 ]191
10 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การเบิก–จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ [ 4 ก.พ. 2559 ]245
 
หน้า 1|2|3