องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การจัดการความรู้(Km)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลด้าน Competencyของบุคลากรทุกตำแหน่งในอปท. [ 15 ม.ค. 2562 ]66
2 การจัดการความรู้ (Khowledge Management : KM ) [ 16 ม.ค. 2561 ]987
3 แผนการจัดองค์ความรู้ [ 15 ม.ค. 2561 ]256
4 ความรู้ตามรอยพระราชดำริ [ 14 พ.ย. 2560 ]256
5 หลักธรรมมะในการทำงาน [ 13 ม.ค. 2558 ]253
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 20 พ.ค. 2557 ]266
7 บ้านเมืองที่ดี [ 5 มี.ค. 2557 ]252
8 คู่มือ ศูนย์ข้อมมูลข่าวสารของราชการ [ 5 มี.ค. 2557 ]247
9 คุณธรรมจริยธรรม [ 5 มี.ค. 2557 ]258