องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 พ.ค. 2563 ]141
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุวาตภัย [ 8 พ.ค. 2562 ]203
3 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันภัยแล้ง [ 15 มี.ค. 2562 ]217
4 แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร [ 30 ม.ค. 2562 ]232
5 แผ่นพับให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย [ 24 ม.ค. 2562 ]234
6 แบบฟอร์มหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ [ 5 ต.ค. 2560 ]155
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้-อุทกภัย-น้ำป่า-ไหลหลากและดินโคลนถล่ม [ 27 มิ.ย. 2560 ]211
8 เอกสารเผยแพร่ : ประเพณีสงกรานต์ [ 5 เม.ย. 2560 ]331
9 เอกสารเผยแพร่ : ประเพณีลอยกระทง [ 1 พ.ย. 2559 ]323