องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]8
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]3
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]4
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]2
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2564 ]3
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]2
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]1
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2564 ]1
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปี.พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]2
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 [ 25 มิ.ย. 2563 ]67
 
หน้า 1|2|3|4