องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 20 พ.ค. 2564 ]56
2 ประชาสัมพันธ์ [ 11 ก.พ. 2564 ]54
3 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]53
4 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 6 ม.ค. 2564 ]54
5 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]48
6 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]50
7 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]51
8 รายงานผลการดำเนินโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]5
9 การงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]57
10 ประกาศ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28