องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 332 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]19
2 ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]35
3 ประกาศขยายการดำเนินงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2566 ]78
5 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว พ.ศ.2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]43
6 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]58
7 ประกาศเรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]112
8 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]67
9 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]64
10 ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]67
11 รายละอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]80
12 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]102
13 ประกาศเจตนารมณ์งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]69
14 ประกาศขายทอดตลอด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ [ 19 ธ.ค. 2565 ]98
15 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดปราจีนบุรี (บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง) [ 15 ธ.ค. 2565 ]65
16 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดปราจีนบุรี (คำนิยามและประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 มี 6 ประเภท 69 แบบ) [ 15 ธ.ค. 2565 ]76
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเกาะลอยถึงวัดป่าหาดนางแก้ว [ 2 ธ.ค. 2565 ]51
18 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]87
19 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้ง1/2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]39
20 รายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 ไตรมาส 2 [ 4 ต.ค. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17