องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
  กิจกรรมทวนสอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ข้าราชการ พ...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาดนางแก้...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ประจำปีงบป...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดกา...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 65]
 
  สื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน )ประ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้...[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 7]
 
  อบต.หาดนางแก้ว ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 155]
 
  การ​จัดประชุม​ อาสาสมัคร​ท้องถิ่...[วันที่ 2023-04-30][ผู้อ่าน 6]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7