องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 


รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2562