องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 [ 8 เม.ย. 2565 ]119
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]114
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]118
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]118
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]127
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]114
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]116
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]114
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 [ 15 มี.ค. 2565 ]109
10 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]119
11 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]114
12 คู่มือ/แนวการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 8 ต.ค. 2564 ]107
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]111
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]113
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]117
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]105
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]118
18 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]107
19 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2564 ]100
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]113
 
หน้า 1|2|3