องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 [ 8 เม.ย. 2565 ]77
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]77
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]76
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]81
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]89
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]72
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]83
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]77
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 [ 15 มี.ค. 2565 ]75
10 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]81
11 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]76
12 คู่มือ/แนวการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 8 ต.ค. 2564 ]71
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]75
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]74
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]77
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]70
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]78
18 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]72
19 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2564 ]70
20 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]74
 
หน้า 1|2|3