องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]43
2 การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 (ต.ค. 65-มี.ค.66) ของปี พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]39
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]36
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]32
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]40
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]56
9 คู่มือ/แนวการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]35
10 ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]39
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 [ 8 เม.ย. 2565 ]141
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]135
13 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]139
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]162
15 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]144
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]139
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 [ 15 มี.ค. 2565 ]130
20 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]142
 
หน้า 1|2|3|4