องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รณรงค์เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 18 ส.ค. 2565 ]11
2 ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 19 ก.ค. 2565 ]7
3 แผ่นพับความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2565 ]94
4 คู่มือ การจัดการน้ำเสียบ้านเรือน [ 9 พ.ค. 2565 ]8
5 รู้ทันโรคลมแดด [ 8 เม.ย. 2565 ]9
6 ความรู้ เรื่อง โรคอหิวาตกโรค [ 4 เม.ย. 2565 ]9
7 ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 11 มี.ค. 2565 ]9
8 ความรู้ เรื่อง โรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ [ 14 ก.พ. 2565 ]9
9 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 [ 4 ก.พ. 2565 ]20
10 แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร [ 12 ต.ค. 2564 ]132
11 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก [ 13 ส.ค. 2564 ]85
12 การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า [ 29 มิ.ย. 2564 ]88
13 แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 3 พ.ค. 2564 ]85
14 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ [ 8 มี.ค. 2564 ]85
15 รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าว [ 23 ก.พ. 2564 ]123
16 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว [ 29 มิ.ย. 2563 ]129
17 เอกสารเผยแพร่ : ประเพณีลอยกระทง [ 4 พ.ย. 2562 ]142
18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุวาตภัย [ 8 พ.ค. 2562 ]120
19 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันภัยแล้ง [ 15 มี.ค. 2562 ]131
20 แบบฟอร์มหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ [ 5 ต.ค. 2560 ]134
 
หน้า 1|2