องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร [ 12 ต.ค. 2564 ]108
2 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก [ 13 ส.ค. 2564 ]64
3 การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า [ 29 มิ.ย. 2564 ]66
4 แผ่นพับความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด [ 25 มิ.ย. 2564 ]74
5 แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 3 พ.ค. 2564 ]64
6 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ [ 8 มี.ค. 2564 ]66
7 รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าว [ 23 ก.พ. 2564 ]66
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 10 ส.ค. 2563 ]119
9 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว [ 29 มิ.ย. 2563 ]103
10 เอกสารเผยแพร่ : ประเพณีลอยกระทง [ 4 พ.ย. 2562 ]117
11 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุวาตภัย [ 8 พ.ค. 2562 ]101
12 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันภัยแล้ง [ 15 มี.ค. 2562 ]111
13 แบบฟอร์มหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ [ 5 ต.ค. 2560 ]110
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้-อุทกภัย-น้ำป่า-ไหลหลากและดินโคลนถล่ม [ 27 มิ.ย. 2560 ]100