องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รณรงค์เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 5 พ.ค. 2566 ]40
2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 19 เม.ย. 2566 ]40
3 คู่มือ การจัดการน้ำเสียบ้านเรือน [ 19 เม.ย. 2566 ]40
4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 [ 28 มี.ค. 2566 ]47
5 ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 19 ก.ค. 2565 ]38
6 แผ่นพับความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2565 ]123
7 รู้ทันโรคลมแดด [ 8 เม.ย. 2565 ]43
8 ความรู้ เรื่อง โรคอหิวาตกโรค [ 4 เม.ย. 2565 ]36
9 ความรู้ เรื่อง โรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ [ 14 ก.พ. 2565 ]37
10 แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร [ 12 ต.ค. 2564 ]170
11 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก [ 13 ส.ค. 2564 ]112
12 การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า [ 29 มิ.ย. 2564 ]115
13 แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 3 พ.ค. 2564 ]111
14 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ [ 8 มี.ค. 2564 ]116
15 รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าว [ 23 ก.พ. 2564 ]150
16 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว [ 29 มิ.ย. 2563 ]160
17 เอกสารเผยแพร่ : ประเพณีลอยกระทง [ 4 พ.ย. 2562 ]181
18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุวาตภัย [ 8 พ.ค. 2562 ]153
19 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันภัยแล้ง [ 15 มี.ค. 2562 ]163
20 แบบฟอร์มหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ [ 5 ต.ค. 2560 ]169
 
หน้า 1|2