องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
การจัดการความรู้(Km)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 7 ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” [ 21 ธ.ค. 2564 ]23
2 แผนการจัดองค์ความรู้ [ 23 มิ.ย. 2563 ]149
3 การจัดการความรู้ (Khowledge Management : KM ) [ 19 ก.พ. 2563 ]189
4 ข้อมูลด้าน Competencyของบุคลากรทุกตำแหน่งในอปท. [ 30 ม.ค. 2563 ]146
5 หลักธรรมมะในการทำงาน [ 22 พ.ค. 2562 ]145
6 ความรู้ตามรอยพระราชดำริ [ 25 ก.ค. 2561 ]149
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 20 พ.ค. 2557 ]148
8 บ้านเมืองที่ดี [ 5 มี.ค. 2557 ]146
9 คู่มือ ศูนย์ข้อมมูลข่าวสารของราชการ [ 5 มี.ค. 2557 ]149
10 คุณธรรมจริยธรรม [ 5 มี.ค. 2557 ]147
11 การจัดการความรู้ [ 11 ก.ย. 2555 ]165
12 การจัดการความรู้ [ 11 ก.ย. 2555 ]170