องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
การจัดการความรู้(Km)


ข้อมูลด้าน Competencyของบุคลากรทุกตำแหน่งในอปท.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลด้าน Competencyของบุคลากรทุกตำแหน่งในอปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ