องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
  โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดกา...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 148]
 
   อบต.หาดนางแก้ว รณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  ขอ...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหาดนางแก้ว ...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 122]
 
  สื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน )ประ...[วันที่ 2022-06-26][ผู้อ่าน 40]
 
  การประชุมเฝ้าระวังยาสูบ ในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว ปี...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 24]
 
  รณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาด...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 26]
 
  อบต.หาดนางแก้ว ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 85]
 
  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (ตามโครงการร...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับคนในชุมชนตำบ...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ประจำ...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 384]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6