องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)(ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ