องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ