องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) [ 1 เม.ย. 2565 ]245
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]175
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 65 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]166
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64 [ 1 เม.ย. 2565 ]166
5 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]175
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]164
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]179
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]162
9 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 30 ก.ย. 2562 ]169
10 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 30 ก.ย. 2562 ]175
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2565) [ 30 ก.ย. 2562 ]185
12 การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]157
13 แผนพัฒนา 4 ปี [ 5 ส.ค. 2561 ]184
14 แผนพัฒนา 4 ปี (ต่อ) [ 5 ส.ค. 2561 ]175
15 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนา [ 30 เม.ย. 2561 ]166
16 คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]165