องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของอบต.หาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]85
2 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]77
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]80
4 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]75
5 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]77
6 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]75
7 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]77
8 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]81
9 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]71
10 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]69
11 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]69
12 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]73
13 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]70
14 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]74
15 รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.หาดนางแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]71
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]79
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 5 ส.ค. 2561 ]73