องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]21
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]18
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]20
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 20 ต.ค. 2563 ]122
5 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 5 มิ.ย. 2563 ]132
6 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 พ.ค. 2563 ]124
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หาดนางแก้ว [ 10 ม.ค. 2562 ]137
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ธ.ค. 2561 ]131
9 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 25 ต.ค. 2561 ]135
10 ผลการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 9 ต.ค. 2561 ]124
11 การพัฒนาบุคลากร [ 1 ก.ย. 2561 ]122
12 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 ต.ค. 2560 ]129