องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนที่1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ(ฝ่ายบริหาร) [ 3 ต.ค. 2556 ]174
2 แผนที่1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ(ฝ่ายสภา) [ 3 ต.ค. 2556 ]166
3 แผนที่1 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ(ข้าราชการ) [ 3 ต.ค. 2556 ]162
4 แผนที่2 การจัดเก็บรายได้ของอปท.(พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475) [ 3 ต.ค. 2556 ]171
5 แผนที่2 การจัดเก็บรายได้ของอปท.(พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508) [ 3 ต.ค. 2556 ]163
6 แผนที่2 การจัดเก็บรายได้ของอปท.(พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510) [ 3 ต.ค. 2556 ]168
7 แผนที่2 การจัดเก็บรายได้ของอปท.(คู่มือจัดเก็บรายได้ของอปท.) [ 3 ต.ค. 2556 ]170