องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]6
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]5
3 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]5
4 ประกาศรายงายงบการเงิน ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]57
5 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]110
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]111
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]105
8 แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]113
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]113
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2562 ]111
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]108
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]107
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2561 ]110
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 19 ธ.ค. 2559 ]106
15 งบแสดงฐานนะทางการเงิน/บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย [ 25 พ.ย. 2559 ]112
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยาน 2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]109
17 บัญชีรายละเอียดรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]114
18 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556(หลังปิดบัญชี) [ 10 ต.ค. 2556 ]171
19 งบทดลองประจำปี 2555 [ 23 ม.ค. 2556 ]114
20 รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 [ 22 ม.ค. 2556 ]119
 
หน้า 1|2