องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 21 พ.ย. 2565 ]12
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2565 ]9
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]8
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2565 ]9
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2565 ]10
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้ง1 [ 17 มี.ค. 2565 ]10
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 15 ก.พ. 2565 ]9
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 3 พ.ย. 2563 ]127
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 5 ต.ค. 2563 ]138
10 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 27 ส.ค. 2563 ]132
12 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 3/2563ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]137
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]125
14 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2563 ]131
15 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.ค. 2563 ]132
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.ค. 2563 ]132
17 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 9 มี.ค. 2563 ]127
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 19 มี.ค. 2562 ]128