องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดนางแก้ว

 

 

                ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดนางแก้ว  ตำบลหาดนางแก้วเป็นตำบลดั้งเดิมของอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำบางปะกง  ทางทิศเหนือและมีหาดทรายตามชายแม่น้ำ  ในสมัยก่อนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม  ชื่อนางแก้วมีบ้านอยู่ติดแม่น้ำบางปะกง  และมีหาดทรายตรงท่าน้ำ  การคมนาคมในสมัยก่อนจะใช้เรือมีท่าเรือจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่หาดทรายของนางแก้ว  ต่อมาผู้คนที่มาขึ้นเรือโดยสาร  และผู้คนใกล้เคียงต่างเรียกติดปากว่า หาดนางแก้ว ต่อมาทางราชการใช้ชื่อหาดนางแก้วเป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอกบินทร์บุรี