องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีตำบลหาดนางแก้ว สถานที่ตั้ง  หมู่ที่    บ้านเพชรเอิม

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ  กาละแม  ขนมชั้น

โทรศัพท์  089-8315128 ,037-219266