องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
กองช่าง


นายอนณ  สุนทรอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางหนึ่งฤทัย  ศรีตระเวร นายนคร  ปาเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุทธิชัย  สุฐิตินันท์  นายธนธร  ไชยชุน
พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านเพชรเอิมหมู่1 พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านหาดกระจงหมู่3