องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสมเกียรติ สมโภชน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
โทร. 081-7232835


นายเพลิน ฉันทานุมัติ นายไชยวัฒน์ โตด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
โทร. 089-5451518
โทร. 087-9175604

นางสาววโรชา  สมโภชน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
โทร.094-9955635