องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหาดนางหาดนางแก้วและตำบลใกล้เคียงร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหาดนางหาดนางแก้วและตำบลใกล้เคียงร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ.บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เวลา 8:30 น. - 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-26
2022-07-26
2021-10-25
2021-09-29
2021-09-28
2021-07-12
2021-06-30