องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 ต.ค. 2560 ]192
12 คำสั่งคณะกรรมการและคำสั่งคณะทำงานประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2557 ]378
13 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน [ 10 ม.ค. 2557 ]343
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว [ 10 ม.ค. 2557 ]343
15 ประกาศแผนการดำเนินงานประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2557 ]334
16 แผนดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2557 ]362
17 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หาดนางแก้ว [ 10 ม.ค. 2557 ]349
18 ประกาศประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2557 ]358
 
|1หน้า 2