ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี [ 15 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
รายการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ [ 14 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่2 [ 4 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 1 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่3 [ 29 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถนยนต์ส่วนกลาง [ 19 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................