วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากพืชผลการเกษตร บ้านเกาะลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2565
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเปิดร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างย้ายเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารและขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมกล่องออโต้สวิทย์ ระบบเปิด-ปิด แสงแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง