วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟทาง ภายในตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อศาลาไม้พักร้อน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง