วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ สำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กวัดหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง