วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ชุดภาครัฐสัญญาณ (ลูกข่าย) หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่๒ ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่๖ ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่๕ ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด สายจากโรงเรียนวังบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เวที ซุ้มเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง