วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง