วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
เช่าเต็นท์ เก้าอี้และเวที โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนเย็นแบบถังคว่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์ทำการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านหาดสูง เส้นจากบ้านน้ำฉ่า ถึงถนนสาย บ้านนายกิตติศักดิ์ สืบพันธุ์
18  มี.ค. 2567
เช่ารถปรับอากาศชั้น1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างชุมชนซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่๒ บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง