วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาน้ำผิวดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาน้ำใต้ดิน หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างศาลาริมบึงน้ำใส บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างศาลาริมบึงน้ำใส บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง