วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2562
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๕ บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง