วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2563
เช่ารถปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ประกอบอาหารกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ 63
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์และเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง