วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลี่ยดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างวงดุริยางค์ โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อกรอบรูปสำหรับใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง