วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เดือน กรกฎาคม - กันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี ช่วงบ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสาวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดกระจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมชั้นวางเอกสารและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง