วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อถังพลาสติก โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการ โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง