วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
เช่าเต็นท์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และต่อทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง