วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาน้ำใต้ดิน หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างศาลาริมบึงน้ำใส บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างศาลาริมบึงน้ำใส บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม สพฐ.(2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง