วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว เมษายน-มิถุนายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณวัดหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลพวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง