วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
จ้างเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนตู้เซฟตี้พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง