วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ สถานีบ้านหาดกระจง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
เช่าเต็นท์ และ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง