วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างขยายสระภายในหมุ่บ้าน หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนมีนาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อระบบผลิตน้ำประปา Water Treament System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง